Zadzwoń do nas: 15 642 70 79

Przygotowujesz się do badania krwi? Dowiedz jakie jest Twoje zadanie przed badaniem.

 

Przygotowanie do pobrania krwi:

Pacjent zgłasza się rano na czczo, po okresie nie przyjmowania pokarmów i płynów przez 12-godzin (można pić niewielkie ilości wody lub słabej nie osłodzonej herbaty, np. w celu przyjęcia leku doustnego; picie kawy jest niedozwolone). Spożycie posiłku przed badaniem może zafałszować wyniki badania. Pacjent powinien być wypoczęty, badanie nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem ani stresem. Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, pacjent powinien przyjmować leki jak zazwyczaj. W związku z wykonywaniem niektórych analiz krwi, może istnieć konieczność przestrzegania określonej diety przez kilka dni przed badaniem. Zalecenia w tym względzie są ustalane indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Zabezpieczenie miejsca po pobraniu krwi

Po pobraniu krwi w miejscu wkucia należy docisnąć wacik.

Ręka powinna być trzymana powyżej ramienia w pozycji wyprostowanej, co powoduje zapadnięcie się żyły i zapobiega krwawieniu do tkanek. Miejsce wkucia powinno zostać uciskane przez kilka minut nie odrywając wacika od miejsca pobrania krwi.

Jeżeli pacjent nie otrzyma odpowiedniego ucisku naczynia żylnego, pojawi się siniak.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszej instrukcji.

Czynniki związane z przygotowaniem pacjenta do badań

Na mierzone parametry diagnostyczne mogą wpływać czynniki zewnętrzne, działanie terapeutyczne i normalna niezwiązana z chorobą zmienność osobnicza pacjenta.

Oddziaływanie czynników zewnętrznych w różnym stopniu wpływa na poprawność wyników oznaczeń poszczególnych parametrów diagnostycznych.

Stężenia glukozy, jonów sodowych, mocznika, kwasu moczowego i trójglicerydów są silnie zależne od czasu, zawartości oraz obfitości posiłku poprzedzającego badanie. Od czasu jaki minął od spożycia posiłku zależy również OB i liczba leukocytów we krwi. U kobiet od dnia cyklu miesiączkowego zależy: wielkość leukocytozy, hematokrytu, OB oraz stężenie hormonów płciowych. Stężenie hormonów steroidowych kory nadnerczy zależy od pory dnia (tzw. rytm okołodobowy). Zmiana pory aktywności z dnia na noc (np. z powodu pracy w okresie nocnym lub podróży transoceanicznej) wywołuje trwające kilka dnia podwyższone stężenie glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego i jonów potasowych.

Zależność stężenia wielu substancji od ostatniego posiłku i pory dnia stwarza konieczność standaryzacji sposobu przygotowania pacjenta do pobierania materiału. Zwykle materiał do badania pobiera się rano, po około 12 godzinach nie przyjmowania pokarmów. Jest to wymóg podstawowy jednak nie zawsze wystarczający, ponieważ stosowanie żywienia odmiennego od normalnej diety, może powodować trwające 7-10 dni zmiany stężenia składników lipidowych surowicy. Alkohol w ciągu około 48 godzin po spożyciu powoduje silny wzrost aktywności GGT oraz wzrost MCV.

Wysiłek fizyczny w okresie poprzedzającym badanie również wpływa na wiele parametrów diagnostycznych. Umiarkowany wysiłek fizyczny może obniżać stężenie glukozy, cholesterolu i trójglicerydów, natomiast duży wysiłek fizyczny przekraczający normalną aktywność fizyczną pacjenta powoduje podwyższenie stężenia białka, kreatyniny oraz aktywność enzymów pochodzenia mięśniowego: kinazy keratynowej (CK), aminotransferazy asparginowej (AST) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH).

Dlatego pacjent powinien być poddawany badaniom laboratoryjnym rano, na czczo, w swoich normalnych warunkach życia.

przed badaniem

wvm7x_