Zadzwoń do nas: 15 642 70 79

Podstawową dziedziną wykorzystania markerów nowotworowych  jest:

• monitorowanie przebiegu choroby

• ocena efektywności leczenia pierwotnego

• kontrola chorych po jego zakończeniu w celu wykrycia wznowy i/lub odległych przerzutów

• monitorowanie leczenia uzupełniającego oraz ocena reakcji na to leczenie

markery nowotworowe

Znaczenie diagnostyczne markerów nowotworowych:

• prawidłowe stężenie nie wyklucza nowotworu a umiarkowane podwyższenie występuje w chorobach o nienowotworowej etiologii, ale o takiej samej lokalizacji narządowej

• badanie markerów ma znaczenie pomocnicze i nie może zastąpić badania klinicznego

• nie mają większego znaczenia w ustaleniu ostatecznego rozpoznania

• jednorazowe oznaczenie markera nie jest miarodajne

• oznaczenie więcej niż jednego markera zwiększa czułość i swoistość badania

• wielokrotne oznaczanie markerów należy przeprowadzić w tym samym laboratorium, stosując te same metody

markery tabela

Biochemiczne wskaźniki niedożywienia u chorych na nowotwory:

• Albumina

• Transferryna

• Prealbumina

• Witamina A

wvm7x_