PANEL TARCZYCOWY

TSH
Jest to hormon przysadki mózgowej, który reguluje czynność tarczycy w zakresie wydzielania produkowanych w niej hormonów:trójjodotyroniny (t3) i tyroksyny (T4). W zależności od stężenia T3 i T4 we krwi obwodowej człowieka przysadka produkuje zwiększona lub zmniejszoną ilość TSH co zapewnia w stanie zdrowia prawidłowy poziom hormonów tarczycowych krwi (eutyreoza), a w stanach choroby tarczycy prowadzi do jej nadczynności lub niedoczynności.

FT4
Tyroksyna jest najczęściej oznaczanym hormonem tarczycy, pozwalającym ocenić funkcjonowanie tego gruczołu. W niedoczynności stężenie FT4 we krwi jest obniżone zaś w nadczynności podwyższone. Należy pamiętać , że prawidłowe wartości FT4 wykluczają ciężkie zaburzenia o charakterze czynnościowym, zwłaszcza niedoczynność. Nie wyklucza to jednak w żadnym razie choroby tarczycy np. nowotworu lub rzadko występującej nadczynności tarczycy spowodowanej nadmiernym wydzielaniem drugiego jej hormonu tzn. T3.

Cholesterol
Niedoczynność tarczycy prowadzi do spowolnienia ogólnoustrojowej przemiany materii co powoduje zaburzenia gospodarki tłuszczowej: wzrost poziomu cholesterolu we krwi oraz innych lipidów. W nadczynności tarczycy z związku z przyśpieszeniem metabolizmu sytuacja jest odwrotna – stężenie cholesterolu we krwi jest przeważnie obniżone.