Zadzwoń do nas: 15 642 70 79

badania na serce

PANEL SERCOWY

Kinaza kreatynowa CK
Enzym ten występuje głównie w mięśniach prążkowanych, mięśniu sercowym i mózgu. Oznaczenie jego jest przydatne w rozpoznawaniu zawału serca, chorobach mięśni szkieletowych oraz uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego (urazy głowy, krwawienie podpajęczynkowe). Może być także pomocna w diagnostyce chorób tarczycy – w nadczynności aktywność CK jest prawidłowa lub nieznaczenie podwyższona, zaś w niedoczynności wyraźnie zwiększona.

Elektrolity (sód, potas, wapń, magnez)
Zbyt niskie jak i zbyt wysokie stężenie elektrolitów w surowicy może powodować bardzo ciężkie powikłania np.: migotanie przedsionków, arytmię a nawet zatrzymanie akcji serca w ciężkim niedoborze potasu. Równie groźny jest wzrost poziomu potasu, który może prowadzić do zaburzeń rytmu serca a nawet do śmierci w następstwie migotania komór. Pozostałe elektrolity takie jak sód, wapń, magnez wpływają również na pracę serca a ich oznaczenie razem z potasem pomaga
w interpretacji zapisu EKG serca.

Troponina I
Oznaczenie tego białka należy do najnowszych , najczulszych i wysoce swoistych testów choroby niedokrwiennej serca i jest głównym badaniem laboratoryjnym służącym do wykrywania wczesnego zawału serca i monitorowania jego przebiegu.

Dehydrogenaza mleczanowa LDH
Wzrost aktywiści tego enzymu w zawale mięśnia sercowego występuje stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej dobie i osiąga maksymalne wartości w trzeciej dobie od wystąpienia bóli zawałowych. Podwyższona aktywność tego enzymu utrzymuje się jednak długo, bo aż do 10-tej doby, może więc służyć do rozpoznawania tzw. późnych zawałów serca. Stężenie LDH w surowicy wykazuje dobrą korelację z wielkością uszkodzenia mięśnia sercowego.

Aspat
Enzym ten wzrasta wyraźnie w ciągu 4-6 tygodni od wystąpienia bóli zawałowych osiągając maksymalne wartości w trzeciej dobie. W nieprawidłowym przebiegu normalizacja występuje po mniej więcej 5 dniach. Wzrost aktywności Aspat nie pozwala tak dobrze jak LDH określić rozległość zawału. W innych chorobach serca (zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia) wzrost Aspat jest znacznie mniejszy.

Magnez
Jest elektrolitem niezbędnym do życia, zwłaszcza w prawidłowej pracy mięśni i nerwów. Jego niedobór powoduje drżenie i skurcze mięśni oraz kołatanie serca, zaś nadmiar prowadzi do zaburzeń rytmu serca, czynności pęcherza moczowego i zaparć.

NT- pro BNP
Jest to tzw. peptyd natriuretyczny, który uważany jest za dobry marker niewydolności serca. Jego prawidłowe stężenie pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć chorobę serca jako przyczynę dolegliwości. Jest także dobrym wskaźnikiem zaawansowania niewydolności serca oraz czynnikiem rokowniczym pozwalającym ocenić efekty leczenia.

wvm7x_